Home Reality in research Onderzoek: oprichters- en financieringskloof in Web3

Onderzoek: oprichters- en financieringskloof in Web3

door Anne van den Berg

Volgens onderzoek van BCG X, de tech build and design unit van Boston Consulting Group (BCG) en People of Crypto, zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in Europese startups en tech. Vooral in Web3, een cluster van technologie voor VR, blockchain en crypto, is de kloof tussen man en vrouw groot: slechts 13% van de oprichtende teams van Web3 bestaat uit vrouwen. Ook halen door mannen opgerichte Web3-startups bijna vier keer meer kapitaal op.

“Als je zou weten dat je als een vrouwelijke ondernemer in Web3 4x minder geld krijgt dan als je een mannelijke ondernemer bent deze markt, zou je dan daarvoor gaan?”, vraagt Jessica Apotheker in een interview met Sifted, BCG’s hoofd marketing. Het antwoord op deze vraag is waarschijnlijk ‘nee’ en de kloof tussen financiering en oprichting is waarschijnlijk met elkaar verbonden, zegt Apotheker. “Je zou met een man gaan en die man waarschijnlijk naar voren schuiven.”

Vrouwen ondervertegenwoordigd in Web3

Het onderzoek zegt dat vrouwen, van oprichtende teams tot investeerders, ondervertegenwoordigd zijn in Europese startups en technologie. En Web3, een cluster van technologie voor VR, blockchain en cryptocurrency, is nog erger. Slechts 13% van de oprichtende teams van Web3 bestaat uit vrouwen. Bij de oprichters is dit verschil met 7% nog groter. Ook halen door mannen opgerichte Web3-startups bijna vier keer meer kapitaal op dan door vrouwen opgerichte startups.

Apotheker vervolgt: “Als je jezelf naar voren schuift, breng je eigenlijk je vermogen om geld in te zamelen in gevaar.” Simon Berry, mede-oprichter van People of Crypto, voegde eraan toe: “Uiteindelijk hebben investeerders de neiging om te investeren in mensen die op hen lijken en een vergelijkbare achtergrond hebben.” En dat is een probleem, aangezien slechts 15% van de Web3-investeringsteams vrouw is en 6 van de 10 belangrijkste op Web3 gerichte fondsen geen vrouwelijke partners hebben.

Vrouwen worden niet serieus genomen

Berry voegt eraan toe dat terwijl mannen vaak worden beoordeeld op potentieel, vrouwen worden onderzocht op basis van prestaties. “Vrouwen worden helaas niet zo serieus genomen in crypto en uit onderzoek blijkt dat ze ook minder geld vragen bij het werven van fondsen”, zegt Berry. En als een bedrijf zich richt op het oplossen van problemen van diverse of vrouwelijke gemeenschappen, hebben mannelijke investeerders waarschijnlijk minder interesse, zegt Berry.

Uit het rapport bleek ook dat als je een vrouwelijke oprichter bent, je in 78% van de gevallen in een gemengd team zit. Maar als mannelijke oprichter koos je in 74% van de gevallen niet voor een gemengde opzet. En deze overwegend mannelijke markt bevordert de betrokkenheid van vrouwen niet, zegt Apotheker. Ze zegt: “Als je de gaming- en VR-markt neemt als een uitgangspunt van wat de metaverse zou kunnen worden, zullen de ervaringen die in de metaverse worden aangeboden erg genderstereotype zijn, net als de inhoud van de meeste games – en dat zal voorkomen dat vrouwen deze platforms adopteren.”

Misschien vind je deze berichten ook interessant