Home Reality in business Accenture zoekt de balans tussen fysiek en digitaal

Accenture zoekt de balans tussen fysiek en digitaal

Van browsen naar informatie tot participeren in digitale omgevingen

door Marco van der Hoeven

Bij Accenture is de Metaverse meer dan een toekomstvisie. Het bedrijf heeft als een van de voorlopers van dit concept al 150.000 medewerkers verwelkomd via een programma in de virtuele wereld. Tegelijkertijd helpt het andere bedrijven met hun activiteiten inde Metaverse. Rocking Reality sprak hierover met Managing Director en Technology Lead Accenture Nederland Roy Ikink en Sebastian Veldman, Global Metaverse Worker Lead.

Wat is de Metaverse? De visie van Accenture op de Metaverse vloeit voort uit de jaarlijkse technologievisie. “We zien de Metaverse als een continuüm”, zegt Sebastian Veldman, “waarbij de basis wordt gevormd door een combinatie van veel verschillende technologieën: cloud, AI, VR als ingang tot de driedimensionale ervaring, blockchain die ervoor zorgt dat transacties veilig kunnen plaatsvinden.”

“Deze combinatie van technologieën vormt het continuüm waarmee we mensen brengen van het browsen van informatie, zoals we dat tot nu toe steeds hebben gedaan met internet, tot het bewonen van en participeren in die gedeelde omgevingen. Het is een transitie van afnemen naar samenkomen/wonen/beleven, dankzij die technologieën.”

Mensen bij elkaar brengen

Roy Ikink vult aan:Dat laatste is voor ons de kern van de Metaverse: niet alleen het samenbrengen van technologieën, maar het samenbrengen van de fysieke werkelijkheid en de digitale wereld. Het bij elkaar brengen van de werkelijkheid en digitaal is natuurlijk iets dat tot op zekere hoogte al aan de gang was met de trend van digitalisering, maar nu zie je dat het ook mensen bij elkaar brengt.”

Het bijzondere aan de visie van Accenture is dat het niet alleen theorie is, maar dat Accenture ook zelf al veel ervaring heeft opgedaan met de Metaverse. Veldman legt uit: “Het begon voor ons met een concreet probleem. Dat ontstond midden in de pandemie, omdat we zagen dat het verwelkomen van nieuwe medewerkers bij Accenture niet consequent kon plaatsvinden door alle restricties waar we mee te maken hadden. We konden op dat moment niet wereldwijd de Accenture-beleving overbrengen zoals we dat eerder wel fysiek hadden kunnen doen.”

Sneeuwbaleffect

Op dat moment had de extended reality-groep net toegang gekregen tot Altspace VR, een sociaal enterprise-platform. “We zijn toen gaan kijken of we daarmee misschien dat probleem van onboarding op afstand konden aanpakken. Het eerste wat in november 2020 hebben georganiseerd was een virtueel sneeuwballengevecht voor onze senior leaders om ze kennis te laten maken met het platform. Daarna volgde een pilot in Engeland met driehonderd mensen om ze een consequente ervaring te bieden bij onboarden. Dat is een groot succes geworden, en die ervaring hebben we wereldwijd kunnen kopiëren. Zo is wat begon als en sneeuwballengevecht met en sneeuwbaleffect gegroeid.”

Dat blijkt ook uit de cijfers: de Accenture Metaverse omgeving voor onboarden is neergezet in veertig landen, en in die veertig landen hebben 150.000 medewerkers virtueel kennis kunnen maken met Accenture als hun nieuwe werkgever. “Het is een programma dat gedurende het hele eerste jaar voor hen loopt. Op het platform vinden in die tijd verschillende activiteiten plaats waarmee we mensen wereldwijd met elkaar verbinden, en waarmee we zien dat ze ook echt relaties opbouwen.”

Serieuze trainingscomponent

Ikink: “Het is niet een vrijblijvend ontmoetingsplatform, er zit ook een serieuze trainingscomponent aan. Iedereen die bij ons binnenkomt willen we een aantal basiswaarden meegeven, van samenwerken tot ethiek en compliance. Ook zitten er in de Metaverse-omgeving security-trainingen. Het platform brengt dus de leuke kant van immersieve ervaringen samen met de ernst van het leren van technische onderwerpen, zoals compliance- en beveiligingstraining. Bovendien stelt het ons in staat onze medewerkers meteen vertrouwd te maken met deze innovatieve technologie.”

Technisch is het een samenspel van diverse hardware-oplossingen. Zo wordt de basis gevormd door de aanschaf van 60.000 Meta Oculus Quest 2-headsets. Die zijn ondertussen volledig verspreid. Dat beslaat echter maar een deel van de mensen die zijn aangenomen, dus het programma is ook zonder VR-headset te volgen. De omgeving kan ook betreden worden via de PC of Macbook. Veldman: “Dat is essentieel voor ons om die grote schaal te verkrijgen, toegankelijkheid is belangrijk. Niet iedereen kan of wil een VR-headset gebruiken. Cross compatibility zijn een voorwaarde.”

Positiviteit

De Metaverse-omgeving voor onboarding is door de medewerkers goed ontvangen. Veldman: “We zien enorm veel positiviteit bij de mensen die het programma hebben doorlopen. Ook mensen die zijn binnengekomen zonder dat ze zich bezighielden met XR zijn blij verrast door de ervaring die zij hebben gekregen. Dat is nu nog terug te zien in de vele social media-posts hierover, en ook in de enquête die we na afloop hebben gehouden onder de medewerkers komt dit terug. Het voegt op een unieke manier waarde toe.”

De lessen die Accenture heeft geleerd bij dit project helpen ook bij het aanbieden van Metaverse-oplossingen in de markt. De vragen waar organisaties mee zitten zijn divers. Ikink: “We krijgen veel vragen naar trainingen van personeel vanuit HR. Daarnaast zijn er partijen die de Metaverse willen inzetten voor interactie van de klanten met hun merk. Weer anderen zijn op zoek naar industriële oplossingen, in het verlengde van de digital twin. Met d Metaverse maak je deel uit van die digital twin.”

Acceptatie

Toepassingen in de Metaverse voor HR-toepassingen en klantbeleving zijn volgens hem nu het verst. “De acceptatie op bijvoorbeeld de consumentenmarkt wordt gestimuleerd door de ontwikkelingen in gaming, waarbij je ziet dat spelers niet alleen gewend zijn aan een digitale wereld als Minecraft en Roblox, maar ook aan transacties met Minecoins en Robux. Een sector in de consumentenmarkt die al heel ver is, is de cosmetica, waar je make up virtuele kunt uitproberen en als het bevalt direct kunt bestellen. Dat is een fantastisch voorbeeld van klantenbinding èn optimaliseren van je marge.”

Ook naar oplossingen voor virtueel samenwerken is vele vraag. Veldman: “We zien dat nu terug bij veel klanten, die bijvoorbeeld wereldwijd development teams hebben zitten die wel samen moeten werken maar niet bij elkaar zitten. Zij zoeken tools om die teams effectief in één omgeving samenbrengen waar ze hun werk goed kunnen doen. Zelf hebben we bijvoorbeeld virtuele kantoren ingericht waarbij we een paar uur in de week bij elkaar komen om daar ervaring mee op te doen. En we hebben al gemerkt, het grote voordeel van samenwerken in een virtuele omgeving is dat je honderd procent gefocust bent, je kunt niet even mail beantwoorden zoals dat nu bij calls wel gebeurt.”

Succesfactor

Een belangrijke succesfactor is volgens Ikink een multidisciplinaire aanpak waarbij business en IT samen vanuit de eindgebruiker werken aan de oplossing. “Dan zie je dat creativiteit, technologie en business bij elkaar komen. Het is toch die combinatie van mens, proces en technologie. Mijn advies is gewoon te beginnen, en daar iteratief mee aan de slag te gaan, waarbij je alles wat je leert gelijk toepast.”

Hij ziet ook een maatschappelijke toepasing. “Dit is bij uitstek een technologie waarbij je bijvoorbeeld eenzame bejaarden uit hun isolement kunt halen. Want het is voor iedereen eenvoudig toe te passen. Je zou bijvoorbeeld een oudere die meer moet bewegen met deze techniek door de stad van vroeger kunnen laten fietsen, om maar een voorbeeld te noemen. Je kunt heel makkelijk mooie toepassingen verzinnen.”

Misschien vind je deze berichten ook interessant

2 comments

2022 in interviews - Rockingreality 28 december 2022 - 09:53

[…] Accenture zoekt de balans tussen fysiek en digitaal […]

Accenture Life Trends 2023: AI creëert creativiteit - Rocking Reality 25 januari 2023 - 10:19

[…] creativiteit: één van de technologieën waarop de metaverse is gebaseerd is AI, zo blijkt uit het interview dat we hadden met Accenture. Volgens het trendrapport wordt AI steeds breder beschikbaar en stimuleert deze technologie […]

Comments are closed.