Home Real people Interview: ‘Beter persoonlijk contact door de Metaverse’

Interview: ‘Beter persoonlijk contact door de Metaverse’

Waar het om gaat is dat je het echte leven en het digitale leven, online en offline, met elkaar combineert

door Marco van der Hoeven

Remco Sikkema is in Nederland een van de bekendste evangelisten van de Metaverse. Op social media deelt hij een breed scala aan interessante trends en ontwikkelingen in een actieve en snel groeiende LinkedIn-groep, die onlangs voor het eerst ook fysiek bij elkaar kwam. De redactie van Rocking Reality sprak hem daar over zijn visie op de relevantie en betekenis van de Metaverse.

De overkoepelende term Metaverse bestaat al enkele decennia. Het begrip gaat in grote lijnen over een nieuwe virtuele wereld, een nieuwe virtuele werkelijkheid. Maar sinds Facebook die term met veel rumour heeft geclaimd is de discussie over vorm en betekenis in een stroomversnelling gekomen. Een van de mesne die daar in Nederland aan deelneemt is Remco Sikkema, in het dagelijks leven marketeer bij Xsens, dat motion capture pakken maakt.

“De visie van Mark Zuckerberg op de Metaverse is interssant”, zegt hij. “Mensen kunnen in de huidige wereld van Zoom-calls niet goed meer persoonlijk contact leggen. Je mist het menselijke aspect van dit contact, want veel dingen kun je niet in een beeldscherm vangen. In de Metaverse ben je dichter bij elkaar, terwijl je toch op afstand bent. Dàt is wat mij aanspreekt aan de Metaverse, dat betere persoonlijke contact.”

Investeringen

Zelf is hij daarom actief op LinkedIn gaan communiceren over de Metaverse, wat als nel heeft geleid tot een actieve LinkedIn-groep waar een breed scala aan Metaverse gerelateerde zaken, van NFT en crypto tot Web3, levendig wordt besproken. En de Metaverse is meer dan alleen een onderwerp voor discussie. Sikkema: “De ontwikkelingen rond Meta hebben geleid tot nieuwe interesse in investeringen. Er wordt daadwerkelijk door bedrivjen geïnvesteerd in de Metaverse.”

De Metaverse leeft dus, op veel vlakken. Maar wat is het? Hij legt uit: “De Metaverse is een volledig digitale wereld waarin alles kan wat in de gewone wereld ook kan. Maar dan beter. Bij online social media bijvoorbeeld is er best nog veel afstand. De Metaverse daarentegen is veel persoonlijker. Je zou bijvoorbeeld virtueel met iemand buiten kunnen wandelen als je een geschikte AR-bril draagt. Dat is veel persoonlijker dan een appbericht sturen. Ook zakelijk kan het een rol spelen bij bijvoorbeeld sollicitaties, het is dan veel persoonlijker en unieker dan nu.”

Verbonden

Hij benadrukt dat de Metaverse in zijn optiek niet een platform is, niet een techisch fenomeen war we allemaal tegelijk op inloggen. “Voor mij is het veel breder, het kunnen allerlei verschillende platformen en technieken zijn, die wel onderling met elkaar verbonden zijn. Waar het om gaat is dat je het echte leven en het digitale leven, online en offline, met elkaar combineert. De vraag wordt dan: wat is nog digitaal, en wat is nog echt? Wanneer die grens vervaagt heb je het concept van de Metaverse: blending van digitaal en het echte leven.”

Dat principe geldt volgens hem ook voor de zakelijke toepassing. “Alles wat nu zakelijk gedaan wordt in het echte leven zal utieindelijk ook in de Metaverse gedaan kunnen worden. Neem bijvoorbeeld het internet, dat nu door een paar grote bedrijven wordt gerund. Die partijen domineren met een businessmodel dat vooral te maken heeft met data. Wat er hierin moet veranderen is dat mensen zelf controle gaan krijgen over hun eigen data en hun privacy. Bedrijven moeten het gaan verdienen dat ze daar iets mee mogen doen.”

Businessmodellen

Hij vervolgt: “Op dit moment hebben die grote partijen allerlei data over mensen. Als je niet wil dat ze het commercieel gebruiken moet je heel veel zelf regelen, dat gaat niet eenvoudig. In de Metaverse kan dat andersom zijn. Blockchain en wallets gaan daar prominent een rol in spelen. Iederen krijgt een eigen wallet met daarin gecentreerd de eigen data. Wanneer iemand dat wil gebruiken geef jij daar als eigenaar toestemming voro. Zo ben je als eigenaar volledig in charge als iemand gebruik wil maken van die data. Voor bedrijven betekent dit een volledige transformatie van hun businessmodellen.”

Daarnast denkt hij dat bedrijven meer waarde moeten gaan leveren in de ervaringen voor hun klant, om ervoor te zorgen dat die ze ook daadwerkelijk gaat gebruiken. “Dat is radicaal anders dan dat het je wordt opgelegd. Voor de gemiddelde klant is dat perfect. Maar om daar te komen moet er veel veranderen. Allereerst naturlijk de manier van denken, maar ook technisch zijn we er nog niet. Er moet heel veel data over zo´ n netwerk gaan, en aan de gebruikerskant moeten headsets lichter en comfortabeler worden.”

Regelgeving

Ook regelgeving zal moeten veranderen. “Nu wordt privacy geregeld door de GDPR. Maar dat is juist op basis van die omgekeerde wereld waar ik het over had, waarin bedrijven onze data hebben. In de nieuwe stuatie zou je eigenlijk geen GDPR meer nodig moeten hebben. Daar is een paradigm shift voor nodig. En waar die vandaan komt is nu nog een beetje een ‘kip- en-ei’ verhaal.”

De doorbraak zal komen vanuit een toepassing die nu nog niet te voorspellen is. “Dat is ook gebeurd met het internet. In het begin wisten mensen ook niet wat ze ermee aan moesten. In die fase zitten we nu mret de Metaverse. Bij internet kwam de doornbraak door email en cahtten. Ook in de Metaverse komt er op een gegeven moment een applicatie waardoor mensen het begrijpen.”

Zie ook

Video: Kennis delen over de Metaverse

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant

2 comments

Movella gaat naar de beurs - Rockingreality 17 oktober 2022 - 00:48

[…] Interview: ‘Beter persoonlijk contact door de Metaverse’ […]

2022 in interviews - Rockingreality 28 december 2022 - 09:54

[…] Interview: ‘Beter persoonlijk contact door de Metaverse’ […]

Comments are closed.