Home Reality in business Hoe staan we ervoor? De Metaverse markt eind 2023 en volgend jaar

Hoe staan we ervoor? De Metaverse markt eind 2023 en volgend jaar

door Randall van Poelvoorde

Ook bij Rocking Reality maken we de balans op. Twee beurzen In de afgelopen maand en een jaar van onderzoek leidt ons tot de volgende conclusies.

We zien de metaverse markt met de volgende twee pijlers: 

1. De op consumenten gerichte markt

Waar we hier naar kijken is onder andere de ontwikkeling van metaverse platforms. Onze conclusie is dat deze in 2023 zeer onder druk hebben gestaan. Een deel heeft zelfs het loodje gelegd. Denk aan YOM en Party Space. Met een geringe aandacht voor dit soort ontwikkelingen vanuit investeerders maar ook vanuit pers en het publiek in algemene zin was het lastig. 

We zijn ervan overtuigd dat de opkomst van kunstmatige intelligentie hier ook debet aan is geweest. De markt heeft maar aandacht voor een hype tegelijkertijd.  Grappig genoeg zien we tegelijkertijd dat juist de ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie in toenemende mate virtuele werelden goedkoop zal maken. De op consumenten gerichte markt zal dan ook een wederopstanding beleven op korte tot middellange termijn. 

Wat betreft hardware om metaverses mee te consumeren (headsets en brillen) is er absoluut ontwikkeling. Grote partijen zoals Apple, Meta en Pico ontwikkelen volop maar kunnen waarschijnlijk het volume nog niet vinden om de prijzen op een voor iedereen acceptabel niveau te krijgen. Ook hier is het een kwestie van tijd.

2. De business to business markt

Deze markt ontwikkelt zich snel met zeer goede toepassingen en grote spelers en een groot aantal toetreders. Denk vooral aan het virtueel maken van fysieke zaken zoals gebouwen, machines, infrastructuur. Digital Twins zijn inmiddels de standaard en we zien dat grote bedrijven zoals Siemens hier succesvol furore mee maken. In onze eigen land zien we bijvoorbeeld Allinq  dat zich zeer sterk ontwikkeld en hard aan de weg timmert.

Autobedrijven zoals BMW en Tesla werken al met digitale versies van hun fabrieken voordat deze überhaupt gebouwd worden. Het aantal software bouwers dat zich in deze markt probeert in te vechten is groot.

We verwachten de komende twee tot drie jaar dan ook een sterke consolidatie, al is het maar om dat de functionaliteiten van deze partijen elkaar niet of nauwelijks ontlopen.

Voor buitenstaanders kan het lijken alsof er event een adempauze is. Het tegendeel is echter waar in technische en conceptuele zin. Zodra iedereen gaat zien dat kunstmatige intelligentie juist een ongelooflijke stap voorwaarts betekent voor de metaverse betreden we een nieuw stadium. Wij zijn zeer optimistisch voor 2024. 

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant