Home Real people Uitvoerige introductie in de Metaverse, een gesprek met Matthew Ball

Uitvoerige introductie in de Metaverse, een gesprek met Matthew Ball

door Marco van der Hoeven

Wat is de Metaverse? Op deze vraag is nog geen eenduidig antwoord mogelijk, al wijzen de mogelijke definities wel allemaal in dezelfde richting. Matthew Ball heeft deze vraag, samen met een breed scala aan gerelateerde vragen, uitgebreid beschreven in zijn boek The Metaverse – And How It Will Revolutionize Everything. A.W. Bruna heeft onlangs de Nederlandse vertaling uitgebracht van dit werk dat de potentie heeft een vroege klassieker te worden over de Metaverse.

We zijn er voorlopig nog niet. Dat is een voorzichtige conclusie na lezing van Het Metaverse. en de revolutie die het gaat veroorzaken. Er moet op veel gebieden nog veel veranderen, van cultuur tot technologie als rekenkracht, hardware en netwerkcapaciteit. Maar uiteindelijk zal, zoals de ondertitel al prijsgeeft, de verandering ingrijpend zijn.

Maar om te beginnen met de beschrijving, trekt Matthew Ball onder meer een historische parallel: “Er zijn drie kernmanieren om na te denken over het metaverse. Ten eerste: als het vierde tijdperk van computing/networking, na het mainframe-tijdperk (ongeveer 1950 tot 1980), het pc- en internettijdperk (ongeveer 1980 tot 2010) en het mobiele en cloud-tijdperk (vanaf 2000).”

‘Ten tweede: als een parallel bestaansniveau dat virtuele en fysieke werelden omspant. Ten derde: als een observatie dat in de toekomst een steeds groter deel van onze tijd, arbeid, vrije tijd, vriendschappen, geluk, identiteit, levens, zal bestaan in en zich zal afspelen in virtuele werelden.”

Internet

De vergelijking met het internet is belangrijk voor begrijpen van de Metaverse. Ball: “We moeten de term ‘metaverse’ gebruiken zoals we de term ‘internet’ gebruiken. We zeggen niet ‘een internet’ of ‘de internetten’, en hebben het ook niet over het ‘Facebook-internet’ tegenover het ‘Apple-internet’ of het ‘Google-internet’. Dat komt doordat het internet een netwerk van netwerken is.”

“De term zelf is een afkorting voor een groep ‘inter-netwerkende’ protocollen, die tientallen miljoenen autonome netwerken, systemen en bedrijven in staat stellen om verbinding met elkaar te maken. Op dezelfde manier beschrijft het metaverse het totaal van de onderling verbonden expressie van compatibele virtuele werelden.”

“Houd in gedachten dat het bestaan van het metaverse niet inhoudt dat er een geformaliseerde ervaring te beleven is, en al helemaal geen verenigde ervaring. Bijna de hele digitale wereld bevindt zich op ‘het internet’, maar we hebben nog steeds veel verschillende platforms, die gedeeltelijk van elkaar zijn gescheiden, zelfs al leveren ze een bijdrage aan het grote geheel.”

3D

Een cruciaal onderdeel van de Metaverse is het driedimensionale aspect van de nieuwe virtuele wereld. Hij zegt daarover: “Er zijn grote verwachtingen dat de opkomst van op 3D-gebaseerde ervaringen zal inhouden dat we meer tijd online gaan besteden, maar ook een uitbreiding zal betekenen naar nieuwe gebieden en rollen – terwijl die ook worden verbeterd.”

“Onderwijs is daarbij vooral interessant, omdat velen hebben voorspeld dat het traditionele onderwijs, en dan vooral beroepsopleidingen, fundamenteel verstoord zou worden door het internet: er zouden meer mensen ‘naar school gaan’, van overal vandaan, tegen lagere kosten, maar met hetzelfde niveau van opleiding. Dat is niet gebeurd. En in feite zijn de kosten van persoonlijk onderwijs meer gestegen dan welke andere categorie dan ook, afgezien van de gezondheidszorg.”

“Maar wat zal er gebeuren als je over vulkanen kunt leren door er eentje binnen te gaan en in het magma te roeren, en er vervolgens uit geworpen te worden, de omringende atmosfeer in? Je kunt met een dynamische 3D-simulatie veel meer doen dan met papier-maché, zuiveringszout en azijn. Of stel je voor dat je leert over zwaartekracht door een Rube Goldberg-machine te bouwen: eerst op Mars, dan op de aarde en vervolgens op Venus. Studenten zullen in staat zijn om een virtuele kat in het kleinste detail te ontleden – ongeacht de financiële middelen van hun schooldistrict of hun ouders – en vervolgens door de bloedsomloop te reizen. Kortom, veel van de animatieserie The Magic School Bus wordt binnenkort mogelijk.”

Games

Het onderdeel van de virtuele wereld waar dat nu al laat zien welke kant het opgaat is de wereld van games, zoals Roblox, Minecraft en Fortnite. “Deze platformen zijn op drie manieren relevant. Ten eerste komen ze het dichtst bij huidige vormen van het metaverse, in de zin dat ze een bijna oneindig aantal onderling verbonden virtuele werelden bieden, en uitgebreide toolkits waarmee gewone mensen die kunnen produceren.”

‘Ten tweede tonen ze het dynamische bereik van virtuele werelden: concerten hosten, educatieve lessen, games, films, enzovoort. Ten derde worden ze op grote schaal gespeeld door leden van generaties Z en Alpha, wat veel zegt over de manier waarop het metaverse door de jongeren zal worden omarmd, zoals dat ook het geval was met social media en mobieltjes.”

Processen

Maar, benadrukt Ball nog eens, we zijn er nog niet: “Ik herinner mensen er graag aan dat het mobiele tijdperk aantoonbaar begon in 1973, met het eerste draadloze gesprek. Of het begon in 1991, toen het eerste draadloze digitale netwerk werd gelanceerd. Maar wanneer het mobiele tijdperk precies werd ‘gerealiseerd’, dat is een onbeantwoordbare vraag. Misschien bij de eerste iPhone in 2007, of misschien bij de tweede, die 3G en de App Store had? Toen de helft van de Amerikanen een smartphone had, of de helft van de wereld?”

“Dit soort dingen zijn processen, geen schakelaars die worden omgedraaid. Wat we over het metaverse kunnen zeggen, is dat dit bijna honderd jaar oude idee eindelijk technologisch uitvoerbaar begint te worden. Het zal zich de komende jaren en decennia stapsgewijs ontwikkelen.”

Fotocredits: Gabor Jurina

Misschien vind je deze berichten ook interessant